Õppeasutuste kujundamine on väga oluline, mõjutades õpilaste õppekogemust ja arengut. Siin on mõned praktilised nõuanded, kuidas lasteaiad saavad oma ruume kujundada, et tagada turvaline ja arengut toetav õppekeskkond.

  • Mööbel võiks olla funktsionaalne (osa mööblit peaks olema võimalik kohandada vastavalt laste vanusele) ning valmistatud kvaliteetsest materjalist. Tuleks valida mööbel, mis võimaldaks lastel iseseisvalt ligi pääseda mängu- ja õppematerjalidele.
  • Mängulise ja mitmekülgse mööbli valik on samuti oluline. Erinevate kujude ja värvidega istumisalad, lauad ning mängunurgad loovad rõõmsavärvilise õppekeskkonna, mis suurendab laste loovust ja mängulusti.
  • Kaasaegsete mänguasjade ja interaktiivsete lahenduste lisamine lasteaia keskkonda aitab toetada mängulist õpet ja arendada laste kognitiivseid võimeid.
  • Kaasake lasteaiapersonal protsessi – lasteaiaõpetajate teadmised ja kogemused aitavad kujundada ruume, mis toetavad mitmekülgset õpet ja lapse arengut.

Lasteaia kujundamine on oluline samm, mis mõjutab laste varajast õppekogemust. Sisustades lasteaiarühma rõõmsavärvilise, turvalise ning praktilise lasteaiamööbliga loome turvalise ja arengut toetava keskkonna, mis innustab väikseid avastajaid, soodustab nende huvi õppimise vastu ning tagab toreda mängulusti!

Meie valmistatud lasteaia- ja koolimööbliga saad tutvuda SIIN